Årsmötet 2018

Årsmötet 2018
Vänskapsföreningens medlemmar kallas till föreningsstämma den 11/2 i Gustavsberg. Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga vid stämman. Om man vill få tillgång till dessa före stämman går det bra att kontakta ordföranden.

Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland kallar medlemmarna till Föreningsstämma
söndagen den 11 februari 2018 kl 13.00 i möteslokalen på entréplanet, Hästskovägen 5,
Gustavsberg.
Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 200 kr för 2018.
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna
Inga förslag från styrelsen eller motioner föreligger.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
13. Val av styrelseledamöter
a) Ordförande för 2018
b) Två ledamöter för 2018-20
14. Val av revisor och revisorssuppleant 2018
15. Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en är sammankallande för 2018
16. Övriga frågor

Lund den 28 januari 2018

Erwin Apitzsch
Ordförande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: