Föreningsstämma/Årsmöte

Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland kallar till Föreningsstämma söndagen den 19 mars 2023 kl 13.00 i samlingslokalen Hästskovägen 7, Gustavsberg eller delta digitalt. Alla ombeds att anmäla sig till lars.wallin@australien-nyazeeland.se senast den 3 mars. Ange om du deltar fysiskt eller digitalt. Handlingarna skickas ut någon dag senare.