Det är ca. 400 000 av landets invånare som är maorier (ca 10 %). Maoriernas språk, maori, blev 1987, tillsammans med engelska, ett officiellt språk. De flesta på Nya Zeeland har maorier i släkten. Maorier är ett polynesiskt folk som från 800-talet invandrade från Sällskapsöarna. De första invandrarna livnärde sig övervägande på insamling och jakt på öns talrika fågelarter, av vilka de flygoförmögna moafåglarna är mest kända. Samtliga arter moafåglar hade utrotats på 1600-talet. En andra invandringsvåg kom möjligen på 1300-talet, varvid den s.k. klassiska maorikulturen utformades.