Australien: Tryggt resmål. Iaktta normal försiktighet. Täckande reseförsäkring rekommenderas. Visering krävs för inresa till Australien.

Allmänna säkerhetsläget

Australien är vanligtvis ett tryggt land för resenärer men det finns skäl att vara försiktig. På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer. Reseförsäkringsskydd är nödvändigt och det kan finnas skäl att teckna en kompletterande försäkring, som täcker hobby- och fritidsverksamhet under semestern.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien

Visering till Australien söks på den australiska ambassaden i Berlin:

Australian Embassy Berlin
Wallstrasse 76-79
10179 Berlin
Tyskland

Tel: +49-30-88 00 88-0
Fax: +49-30-88 00 88-210

Information om visering till Australien fås från
Australiens ambassad i Berlin

För elektroniska turistviseringar, ETA, hör med din resebyrå eller se information på den
Australiska ambassadens i Stockholm hemsida

Se också följande direktlänk till ETA-viseringar
www.eta.immi.gov.au

Förfrågningar om turistinformation om Australien lämnas av Australiens ambassad i Stockholm, se också
www.australia.com
> www.australia.gov.au/tourists

Hälso- och sjukvård

Sjukvård och tandvård håller hög standard. De flesta sjukhus i storstäderna har akutmottagningar dygnet runt. Sverige och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Det innebär att alla svenska medborgare som sökt akut sjukvård normalt får tillbaka en del av de läkararvoden, laboratorieavgifter mm som han/hon betalt från Medicare-systemets kontor.

Om du inte ingår i någon riskgrupp behövs inga särskilda vaccinationer för att vistas i Australien utöver normalt grundskydd.

Under den tid på året som cykloner och översvämningar drabbar norra Queensland förekommer virussjukdomen denguefeber. Det finns tre typer av dengue och även om man klarar ett första angrepp och blir immun kan man drabbas av någon av de andra två typerna av sjukdomen. I svåra fall av dengue, hemorragisk dengue, kan ugången vara dödlig. Denna typ av dengue uppstår hos patienter som återinfekteras med denguevirus (normalt brukar turisterna klara sig bättre än den inhemska befolkningen).

Dengue orsakas av ett virus (flavivirus) som sprids via myggor. Det finns ännu inget verksamt vaccin mot sjukdomen och heller inget specifikt läkemedel. Man skyddar sig bäst genom att använda myggstift och kläder. De smittande aedesmyggorna är aktiva även under dagtid även om det är främst på kvällstid som de biter. Att sova under myggnät rekommenderas.

Naturkatastrofer/naturförhållanden

I Australiens norra delar (NT och QLD) och i väst (WA) förekommer virvelstormar särskilt i november-april (cyclone season). Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på:
> Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner. Värmeböljor har under 2000-talet orsakat otaliga skogsbränder, vilka fört med sig fler dödsfall än någon annan naturkatastrof i Australien.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är den personliga säkerheten god och turister utsätts sällan för allvarligare brott än stöld och rån. Trafikolyckor förekommer dock relativt ofta (se trafiksäkerhet nedan).

I Australien finns ett rikt djurliv och många arter som inte finns i andra länder. Risken för att råka ut för hajar och krokodiler samt giftiga ormar, spindlar eller  maneter (dödliga) är statistiskt liten, men bör ändå inte negligeras. Ett antal dödsfall förekommer varje år. Trafiken är i Australien, liksom i övriga delar av världen, den stora riskfaktorn (se nedan).

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och Även mindre mängder ”soft drugs” kan resultera i fängelsestraff och deportering. Telefonavlyssning och videoövervakning används i brottmålsutredningar. Det förekommer i vissa delstater att polismyndigheter tillämpar s.k. brottsprovokation.

Mycket strikta karantänsbestämmelser tillämpas. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas t ex om träföremål som förs in i landet. Även vid delstatsgränsövergång förekommer strikt karantänskontroll (det är t ex förbjudet att föra in frukt och vissa grönsaker till South Australia.

Läkemedel och medicin för eget bruk får införas. Om du regelbundet tar medicin eller lider av sjukdom bör du också ha ett intyg – på engelska – från läkare om din medicin och lämplig behandling vid ev. insjuknande.
Australian Customs hemsida

Infrastruktur och mobiltelefoninät

Australien är oerhört stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer men varken tåg eller busstrafiken är rikstäckande.

Utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas helt. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon. Ambassaden och honorärkonsulaten får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige, som har svårt att nå anhöriga och vänner i Australien.

Trafiksäkerhet

Internationellt körkort krävs, se
> Motormännens hemsida

I Australien råder vänstertrafik. Var därför extra vaksam i trafiken oavsett hur du tar dig fram. Det är lag på att använda bilbälte. En viktig trafikregel är att ge företräde åt fordon som kommer från höger. Det finns många hastighetsövervakningskameror och böter för trafikförseelser är dryga. Det är förbjudet enligt lag att tala i mobiltelefon som bilförare.

I gryning och skymning kan ofta kängurur och andra djur korsa vägarna.

När det gäller cykling gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak. Det är även lag på att använda hjälm när man cyklar.

Försäkringsskydd

Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en heltäckande sjuk- och olycksfallsförsäkring är viktigt att ha. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd men det gäller normalt bara de första 30 eller 45 dagarna under resan. Även vissa banker och kreditinstitut erbjuder ibland reseförsäkringar beroende på hur man betalar för sin resa. Om du ska prova på exempelvis dykning och liknande bör du se till att försäkringen täcker den sortens aktiviteter.

Övriga upplysningar

Inför resan bör du noga kontrollera att ditt pass är helt och att det är giltigt en längre tid. Avstånden i Australien är mycket stora och numera är det – i Australien – endast på den svenska ambassaden i Canberra som du kan ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass. Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass (nödpass). Tänk på att passet är en värdehandling och om det kommer i fel händer kan du riskera att utsättas för identitetsstöld. Om du förlorar passet bör du kontakta polisen i Sverige eller en svensk ambassad för att spärra det.

Det allmänna nödnumret är 000 (polis, ambulans och brandkår).