Down Under är det nya namnet på vår tidskrift då vi nu är en helt och hållet oberoende förening. World Association of Friendship Societies (WA) upphörde att existera den 31 december 2010 och därmed lades tidningen Curious Explorer ned. Vår ambition är att ge ut två nummer av Down Under i år, för att från och med nästa år ge ut fyra nummer årligen. Detta nummer har skickats till samtliga personer som finns i vårt medlemsregister, oavsett om man har betalt medlemsavgiften de senaste åren eller inte. I fortsättningen skickas dock Down Under endast till medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2011.

Vår målsättning med Down Under är att göra den tillgänglig även för intresserade personer i Australien och Nya Zeeland, bland annat för att öka utbytet mellan Sverige och våra destinationsländer. Därför kommer vi att publicera artiklar även på engelska och på sikt kanske helt gå över till engelska. Detta är dock en fråga som får avgöras av medlemmarna. En annan fråga är om Down Under skall ges ut i pappersform eller digitalt. De närmaste numren avser vi att ge ut i pappersform, men hur det blir i framtiden låter vi medlemmarna bestämma.

Har vår förening ett existensberättigande? Det är en grundläggande fråga för alla föreningar. Trenden i Sverige är att de flesta föreningar tappar medlemmar. Det har vi också gjort. Vad detta beror på finns det ingen entydig förklaring till. En anledning kan vara att man inte vill binda upp sig för något. Dagens människa vill känna sig fri och obunden och gärna betala för upplevelser, men inte vara medlem. Det är rimligt att anta att vår förening skall ha ett mervärde för den enskilde medlemmen, alltså ge något som resebyråer, internet och andra källor inte kan erbjuda. Detta mervärde kan utgöras av vår tidning med aktuella reportage och vackra bilder, men också av kontakten mellan medlemmarna. Intressegrupper för olika ändamål kan bildas, till exempel att tillsammans åka till Australian Open i tennis eller VM i rugby på Nya Zeeland. Man kan alltså gemensamt planera och genomföra en resa och sedan dela med sig av sina erfarenheter i form av en artikel i Down Under eller en blogg på hemsidan. Men det kan också finnas andra mervärden. Varför är just du medlem i Vänskapsföreningen Australien-Nya Zeeland? Föreningen är till för sina medlemmar och vi i styrelsen är lyhörda för vad ni vill att vi skall göra. Hör gärna av dig med tips på aktiviteter.

Förutom Down Under och hemsidan har vi introducerat en ny kontaktkälla till medlemmarna. Medlemsnytt kommer att en gång i månaden skickas till de medlemmar som har e-postadress och tanken är att såväl styrelsen som medlemmarna kan bidra med inlägg. Vi hoppas att detta kommer att vitalisera verksamheten. En annan ambition som vi har är att bilda ett nätverk av kontaktpersoner i alla delar av landet. Uppgiften är att tipsa styrelsen om lämpliga arrangemang, föredragshållare, artikelförfattare till vår tidning och att vara behjälplig vid medlemsträffar. Om du tycker att detta skulle vara intressant ber jag dig att kontakta mig.

Vi kommer även i framtiden att arrangera medlemsträffar med reseinformation, föredrag och erfarenhetsutbyte. Närmare information på annan plats i denna tidning.

Vi ser fram emot tips och idéer från medlemmarna och är med stor entusiasm inställda på att göra föreningen till en livlig och händelserik organisation.

Erwin Apitzsch