Från Skåne till Darwin
Mats Undén från Tomelilla i Skåne drev under många år en allt mer tynande verksamhet som koppartryckare. Ett anrikt, men då inte längre så lönsamt yrke. Situationen är inte ovanlig, att när det går dåligt för egna företagare så förändras familjebilden. I samband med att företaget lades ner och skilsmässan var ett faktum bestämde sig Mats för att följa med på en resa till Australien. I en turistbutik i Darwin såg han ett tryck vars teknik han kände igen, koppartryck! Nyfiken som han var tog han reda på vilket företag som gjort arbetet. Företaget var baserat i Darwin och visade sig heta Basil Hall Editions efter sin ägare Basil Hall. En kontakt knöts mellan Mats och Basil som efter några år mynnade ut i en förfrågan från Basil om inte Mats skulle kunna tänka sig att flytta till Darwin och Australien.

För Mats kunde det inte bli bättre, kombinationen av att själv vara konstnär, ha ett stort intresse för urbefolkningen aboriginerna samt återuppta ett yrke han älskade, detta förutom en flytt till landet där solen skiner betydligt oftare än hemma i Skåne gjorde att svaret blev ja!
Basil skrev kontrakt med Mats på över två år vilket innebar att Mats nu fått permanent uppehållstillstånd.

Företaget startade 1983. De senaste 15 åren har man huvudsakligen arbetat med aboriginsk konst. Man har samarbetat med över 55 olika art centers och hundratals olika konstnärer över Norra Territoriet så som Central Australien, Arnhem Land, Tiwi Islands samt Kimberley i västra Australien. Förutom koppar, är aluminium ett material som ofta används vid denna tryckteknik. Mats reser regelbundet till aboriginska byar där lokala a konstnärer etsar in sin målning. Därefter tar Mats med sig ”plåten” till studion i Darwin för att genomföra själva tryckandet. Normalt trycker man 40 ex som alla är numrerade, därefter kasseras plåten så att inga ytterligare kopior trycks upp. Konsten som trycks hos Basil Hall Editions går att finna på både konstutställningar och gallerier över hela världen

Tre år har nu gått sedan flytten och Mats stortrivs i sin nya hemstad. Äldsta sonen har nu anslutit och flyttat ner från Sverige. Mats berättar att livet är alldeles underbart i Darwin och att det nu känns som hemma. Så gott som varje dag promenerar jag vid havet, njuter av klimatet och allt som staden har att erbjuda berättar mats. Det finns ca 10 svenskar boende i Darwin, en stad som växer så det knakar.

Fakta Wikipedia: ”Kopparstick är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden. Första belägg på ett kopparstick är från 1446 och förvaras i dag i Berlins kopparstickskabinett.[1]
Ett kopparstick tillverkas genom att motivet ristas i en kopparplåt med hjälp av en gravstickel. När motivet är färdigtecknat valsas tryckfärg över plåten, som genast avtorkas. Endast i de gjorda inristningarna kvarstår tryckfärg. Ett papper pressas mot plåten, varvid tryckfärgen i fårorna överförs till papperet, och bilden framträder som en spegelbild av teckningens inristade linjer. Ursprungligen användes begreppet för alla tryck som utfördes för hand.”

http://www.basilhalleditions.com.au

Text & Foto: Lars Wallin