Vill du arbeta för Vänskapsföreningen?
Maila då ditt intresse för att ingå i styrelsen till ordföranden Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se senast den 9 februari, alternativt ge förslag på någon som du anser vara lämplig som styrelseledamot