Äldrevård, hur tar man hand om sina äldre på Nya Zeeland?

Text & Foto: Åsa Duffy

På Nya Zeeland finns en väl utformad hälsostrategi för äldre. Den bygger på att ge människor en möjlighet att fatta välgrundade beslut när de blir äldre genom att ge dem information om vilka vårdalternativ som finns. Myndigheterna på Nya Zeeland ska ha som riktmärke att planera olika hälsovårdstjänster och stödprogram med de äldre i åtanke. I strategin ingår också att det inte ska finnas några onödiga förseningar när det gäller tillgången på rätt vård och att det är viktigt att främja ett hälsosamt boende för äldre. Utvecklingen på Nya Zeeland har blivit att man utgår från familjens behov och erbjuder mer flexibla tjänster, vare sig det handlar om sjukvård i hemmet eller på äldreboenden. Landet är indelat i tjugo distrikt där en hälsokommitté utför en behovsbedömning och ordnar de tjänster som krävs för varje enskild individ. Dessa kommittéer har minskat antalet äldre som behöver placeras i äldreboenden genom att se till att det nu finns mer ”hemma-tjänster” tillgängliga. De som har behov av äldreboenden har ett brett utbud att välja bland där det också ingår aktiviteter och egna sjukhuskliniker. De som måste vara på äldreboenden kan också få ekonomiskt stöd baserat på individens personliga förhållanden som inkomst och besparingar. De senaste årens ekonomiska problem på Nya Zeeland har gjort att de blivit vissa åtstramningar där vårdhemssektorn har drabbats hårt. Ett antal vårdhem har sålts och i vissa områden finns det inga bostadshushåll. Detta löser man nu genom att främja hemsjukvård. De flesta vårdfaciliteter i Nya Zeeland är privata men får statliga subventioner. Dessa är relativt låga i förhållande till vårdkostnaderna och under de senaste åren har det skett en betydande ökning av kostnaden för att anställa personal. Det finns också oro för framtiden för äldreomsorg i Nya Zeeland, eftersom det förväntas att vissa bostadsvårdare inte kommer att expandera sina befintliga anläggningar under de närmaste åren. Regeringen har lovat mer finansiering för äldreomsorgssektorn under de närmaste åren för att lätta problemet såväl som att fokusera på äldreomsorg i allmänhet.

Age Care Association
New Zealand Aged Care Association är en organisation som opererar nationellt och övervakar många bostadsomsorgstjänster för äldre. Dessa inkluderar bostadsvård, såsom vilolägenheter, sjukhus och specialisttjänster som demensvård. Denna organisation övervakar för närvarande över 80% av de boendealternativ som finns tillgängliga. Organisationen drivs av en styrelse av valda tjänstemän, som alla har lång erfarenhet av äldreomsorg och det finns 12 kontor i hela landet. Standarden för vård inom vårdhem är generellt mycket bra. All personal måste vara kvalificerad och erfaren och de flesta av dem som har bostadsvård kommer att ha eget rum och badrum med gemensamma restauranger och fritidsfaciliteter.

Sjukvård för äldre
Nya Zeelands hälsovårdssystem anses allmänt som ett av de bästa i OECD-länderna och paradoxalt nog det billigaste. Detta innebär framförallt att lönerna till de som arbetar inom äldrevården är extremt låga. Det oroar många då man menar att kvalitén inte blir den bästa. Efter över 20 år av aktivism till stöd för lika lön för lika arbete från olika kvinnoorganisationer, samhällsgrupper och fackföreningar slutligen får igenom en ny lag som trädde i kraft 2017. Lagen innebär att en löneförhöjning äntligen kommit till stånd och detta har också satt fingret på det undervärderade arbetet som vårdpersonal utför. Detta påverkar över 55 000 anställda inom vården, mest kvinnor. Avtalet beräknas kosta mer än 500 miljoner dollar årligen när det är fullt implementerat inom de närmaste fem åren.

På Nya Zeeland har alla har rätt till ett brett utbud av gratis och statligt subventionerad sjukvård, inklusive sjukhus- och sjukvårdstjänster, gratis sjukhusvård och akutkliniker. Regeringen finansierar också subventioner för besök till den lokala läkaren och recept för småbarn, personer som behöver frekvent sjukvård och låginkomsttagare. Läkare arbetar som privata utövare i Nya Zeeland och du kan välja läkare eller sjukhus som du föredrar. De flesta läkare är privata utövare och kan sätta sina egna avgifter. Kostnaden för ett läkarbesök varierar mellan 200 kronor och 350 kronor. De flesta vuxna betalar hela kostnaden för att besöka läkaren medan barn och ungdomar över 6 år betalar 120 kronor. Människor som ofta besöker läkaren eller som behöver många läkemedel kan få subventioner för att hjälpa till med kostnaderna när de har gjort ett visst antal besök till sin läkare eller köpt en viss mängd läkemedel. Om man har låg inkomst kan man också vara berättigad till ett ”gemenskapsservicekort”. Detta ger människor tillgång till subventionerade läkarbesök och läkemedel samt gratis hembaserat stöd för personer med funktionshinder. Om man skadar sig på jobbet, hemma, i bilen, spelar sport eller gör någon annan aktivitet, hjälper ett statligt lagstiftade olycksersättningsprogram (ACC) att betala för vårt sjukhus, läkare, sjukgymnast eller någon specialbehandling. Om skadan är allvarlig kommer betalning också att ske för att kompensera förlusten av löner. Detta undanröjer behovet av att människor söker rättegång genom domstolarna om de blir skadade genom andras handlingar.

Pension
Nya Zeeland har ett pensionssystem som liknar det i Australien och Kanada.
Nya Zeelands Superannuation (NZ Super) är en statlig garanterad pension som betalas till Kiwis över 65 år. NZ Super är samma för alla oavsett hur mycket man tjänar genom betalt arbete, besparingar och andra tillgångar de äger eller vilka skatter de har betalat. Om man är ensamstående blir detta cirka 120 000 kronor per år. Ett gift par får totalt ca 180 000 kronor. Därför introducerades sk Kiwisaver 2007.
KiwiSaver är ett frivilligt baserat besparingssystem som upprättats av regeringen för att hjälpa Nya Zeelanders att spara för sin pensionering. Man kan välja att bidra med 3%, 4% eller 8% av bruttolönen till ett sk KiwiSaver-konto. Ens arbetsgivare måste också bidra – minst 3% av bruttolönen.

Framtiden
De politiska partierna är alla av den åsikten att låta äldre Nya Zeeländare få åldras med respekt och värdighet. Detta genom att stödja och låta äldre få stanna kvar i sina egna hem som möjligt. Detta med mer integrerade stödtjänster och en satsning på finansierad utbildning för dem som arbetar inom hemtjänsten.
Att få tid hos en läkare, få rätt vård och behandling och därefter hjälp i hemmet fungerar relativt bra på Nya Zeeland. Hur välfungerande ett land är sägs ibland kunna vara mätbart med hur man hanterar sina äldre – och även om det finns mer och önska ligger Nya Zeeland väldigt bra till, kanske till och med bättre än med svenska mått sett.