Bli medlem 2022 inkl prenumeration av fyra nummer av medlemstidningen Down Under för 200 kr. Betalar du nu ingår medlemskap för resterande del av 2021 + hela kalenderåret 2022. Inbetalning till PlusGiro konto 54 81 31-2. Ange namn och adress.