Viktig medlemsinformation gällande Australiska Nyzeeländska Vänskapsföreningen och medlemstidningen Down Under.

Vänskapsföreningen har under flera år brottats med vikande medlemssiffror och därigenom fått ett underskott som tär kraftigt på föreningens kassa. De senaste åren har vi tappat närmare 50 procent av våra medlemmar och vi är idag drygt 300 betalande medlemmar kvar i föreningen.

Styrelsen har alltid sett det som en av sina viktigaste uppgifter att producera och trycka vår tidning Down Under, då vi får feedback från våra medlemmar att tidningen är den viktigaste anledningen till ett medlemskap i föreningen.

Tidningen är kostsam att producera och trycka, vilket medför att vår ekonomi blivit mer och mer ansträngd.

Vi behöver således förbättra föreningens ekonomi. Utöver årsmötets beslut att höja medlemsavgiften till 300 kronor från och med 2023, så tvingas vi till den akuta åtgärden att endast producera ett nummer till under 2022.  Detta nummer kommer att utkomma i november i samband med medlemsavier för 2023. 

För 2023 siktar vi på ett vår- och höstnummer av den fysiska tidningen men om ekonomin tillåter så kommer vi att utöka antalet med ett eller två nummer till

Down Under kommer då att kombineras med unika artiklar och nyheter som publiceras på vår hemsida och i och sociala medier. Vi tar givetvis tacksamt emot alla förslag som kan förbättra ekonomin.

Det blir alltså en höjd medlemsavgift och konkreta åtgärder för att föreningen ska överleva. Vår medlemstidning kan då leva vidare och vi kan även genomföra kulturevenemang och föreläsningar när tillfälle ges. Vi hoppas att ni som läsare och medlemmar vill fortsätta resan tillsammans med oss.

Styrelsen Australiska Nyzeeländska Vänskapsföreningen