Ordföranden har ordet

Text: Erwin Apitzsch

Är vi tillbaka i normala tider? Coronapandemin är inte över, men restriktionerna har i stort sett upphört och gränserna har åter öppnats. Nya Zeeland har sedan coronapandemin startade för drygt två år sedan tillämpat kanske världens striktaste gränsrestriktioner, men i början av maj månad öppnade landet gränsen för turister från ett 60-tal länder, som är undantagna landets visumkrav. Tre veckor tidigare öppnades möjligheten för turister från Australien att resa till grannlandet Nya Zeeland. Låt oss hoppas att denna förändring till det positiva blir bestående.

Årets föreningsstämma ägde rum den 20 marsi Gustavsberg, tyvärr med väldigt få deltagare. Medlemsantalet i Vänskapsföreningen har sjunkit med cirka 50 procent den senaste 10-årsperioden och styrelsen har, med föreningsstämmans godkännande, under de senaste åren arbetat med en underbalanserad budget. Med tanke på föreningens ansträngda ekonomi och ambitionen att även fortsättningsvis kunna publicera fyra nummer per år av den uppskattade tidskriften Down Under, beslutade föreningsstämman att från och med nästa år höja medlemsavgiften till 300 kronor. Den senaste höjningen ägde rum 2013 då medlemsavgiften höjdes från 150 kronor till 200 kronor. Från föreningsstämman kan också nämnas att det endast fanns en kandidat till valberedningen, varför stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att under året försöka hitta ytterligare en ledamot till valberedningen. Vi välkomnar således alla förslag och det går alldeles utmärkt att föreslå sig själv.

I förra numret informerade vi om att Nya Zeeland hade tagit initiativet till att förbjuda rökning för nästa generation med start från och med 2023. Vi kunde också meddela att

Sverige vid årsskiftet införde förbud mot att slänga cigarettfimpar på marken, vilket kunde resultera i att man fick böter på 800 kronor. Om detta har haft avsedd effekt är oklart. Under alla omständigheter är det inget som har fått stora rubriker i pressen. I vårt grannland Danmark presenterade den socialdemokratiska regeringen ett förslag om att ingen född efter 2009 ska få köpa cigaretter i syfte att förbättra hälsoläget i landet. Lars Lökke Rasmussen, tidigare statsminister, gillade inte förslaget utan lanserade ett eget förslag – Ett paket cigaretter ska kosta cirka 140 svenska kronor jämfört med kostnaden på 80 svenska kronor i dagsläget. Det tas alltså många lovvärda initiativ i världen till att förbättra hälsoläget.

I början av mars drabbades östra Australien av omfattande översvämningar efter flera veckor av ihållande regn. Många tvingades att klättra upp på hustak för att komma undan det stigande vattnet. I delstaten New South Wales beordrades 200 000 invånare att lämna sina hem och ytterligare 500 000 människor varnades för att de kunde komma att evakueras. Sorgligt nog miste minst tjugo personer livet i ovädret. Räddningstjänstens talesperson Phil Campbell uttalade sig till nyhetsbyrån AFP på följande sätt: Det här är den blöta motsvarigheten till ”den svarta sommaren” och syftade på de omfattande skogsbränderna som härjade i Australien 2019-2020. Han konstaterade vidare att skadorna som översvämningarna har orsakat i naturen och på infrastrukturen och byggnader är lika förödande som de gigantiska skogsbränderna.

Den ovanligt blöta sommaren har dock satt fart på djurlivet. Översvämningarna har lett till att en mängd ryggradslösa smådjur frodas, vilket i sin tur har lockat fisk, som i sin tur har lockat sjöfåglar. Vid sjön Cowal i sydöstra delen av landet, har fler än 30 000 pelikaner samlats för häckning. Förra rekordet på 8 000 pelikaner noterades 2010-2011. Varje pelikanunge kräver omkring ett halv till ett kilo fisk, vilket innebär att det dagligen försvinner 30-45 ton fisk från sjösystemet. Antalet pelikaner har minskat sedan 1970-talet, men arten är inte utrotningshotad. Årets rekordhäckning kommer att öka pelikanpopulationen då det intensiva regnet har medfört att en större andel ungar än vanligt har överlevt.  

I förra numret av Down Under noterades att 25-åriga Ashley Barty, var den första australiskan på 44 år att vinna Australian Open. Något senare chockade hon tennisvärlden då hon meddelade att hon lägger av med tennis. Nästa nyhet var att hon skulle spela i en uppvisningsturnering i golf i New York. Det ledde till spekulationer om att Ashley Barton skulle byta sport, men i april meddelade hon att hon ska bli barnboksförfattare. Enligt planen ska hon ge ut sex böcker i en serie med arbetsnamnet ”Little Ash”. Det är något som hon alltid har velat göra och ser fram emot att ta sig ut i glesbygderna och läsa böckerna för barn.

Australien gick till val den 21 maj, vilket innebär att valresultatet är klart då du läser detta.

Hoppas att alla får en skön sommar!