SBS Radio i Australien sänder på 68 olika språk ? häribland danska, norska och svenska ? och är språkmässigt världens mest omfattande radiokanal.

Text och foto: SBS Radio

SBS Radio har till syfte att sända flerspråkiga och multikulturella radio- och tv-program som kan informera, utbilda och underhålla alla australier och därmed reflektera Australiens multikulturellt sammansatta samhälle. Varje vecka sänder SBS mer än 650 programtimmar fördelade på lokala, nationella och internationella nyheter samt en blandning av aktuella ämnen, intervjuer, samhällsinformation, sport och musik.

Information till medborgarna
Det hela började 1975 med grundandet av två radiostationer, 2EA i Sydney och 3EA i Melbourne, som sände på sju resp. åtta olika språk i form av en särskilt experimentell service för att informera medborgarna om Australiens nya, omfattande sjukförsäkringssystem (Medicare). Det förklarar namnet SBS som är en förkortning av ?Special Broadcasting Service?. Radion fortsatta sina sändningar efter att informationsuppdraget var slut, och tre år senare etablerades SBS Radio officiellt.

Täcker hela Australien
I samband med SBS:s 20-årsjubileum beskrev vd-n Nigel Milan radiostationen som ?en miniatyrutgåva av det breda australiska samhället?. SBS Radio är i huvudsak tillgängligt i Sydney och Melbourne, men har efter hand blivit en nationell kanal som kan höras i alla staters huvudstäder och runt de större städerna. Man sänder dagligen från kl. 06.00 till efter midnatt.

SBS Radio har nyligen blivit tillgängligt via Internet på ?SBS Radio Online?. Nationella och internationella nyheter, presenterade av programmet ?the World View?, är också tillgängliga online. Onlineservicen har spridit programmen till hela världen, och Zanne Mallett från det danska programmet understryker att människor som bor utanför sändningarnas räckvidd nu också har tillgång till alla SBS:s 68 program.

”Alchemy” är SBS Radios speciella ungdomsprogram i vilket man spelar musik med multikulturell bakgrund och intervjuar musiker från de olika länderna. SBS Radios två mobila sändningsbilar bevakar regelbundet lokala festivaler och evenemang som de olika etniska grupperna över hela Australien arrangerar.

<danska flaggan som rubrik>
Det danskspråkiga veckoprogrammet på SBS Radio har genomgått en mängd olika förändringar sedan det startade som en del av den skandinaviska timmen 1979. Det som de första radiomänniskorna saknade i erfarenhet kompenserade de med energi och entusiasm.

Zanne Jappe Mallett är den enda ?överlevande? från dessa tidiga dagar, och hon har bevarat sin begeistring för de danska sändningarna. ? SBS Radio binder samman de danska grupperna i Australien och utgör en möjlighet att upprätthålla de emotionella banden till Danmark ? band som är en del av oss oavsett om vi är beredda att erkänna det eller ej.

För alla åldersgrupper
Zanne, som har en examen från Wollongong University i Multicultural Journalism, strävar efter att tillmötesgå inte bara intressena hos sin egen åldersgrupp, utan också hos den yngre generationen. Det gör man med hjälp av reportrar i Danmark och Australien vilka tar sig an ämnen som vänder sig till de yngre lyssnarna.

I övrigt försöker programmet balansera mellan yngres och äldres intresseområden med intervjuer, allsidig musik, en fullständig lista över begivenheter i de danska grupperna över hela Australien och nyhetsrapportering med stor fokusering på nyheter från Danmark.

Som en del av sitt jobb på SBS gör Zanne också den engelska undertextningen till de många danska filmer som SBS TV sänder. Nyligen var det Søren Kragh Jacobsens ?Mifune?.

Prominenta gäster
Genom åren har många intressanta människor blivit presenterade i det danska programmet. Särskilt minns Zanne Victor Borge som var med i programmet varenda gång han besökte Australien, och drottning Margrethes och prins Henriks besök i Australien 1987 då SBS Radio fanns på plats på Sydneys flygplats före avresan och spelade in den roliga presskonferens som hölls med prins Joachim som hade varit i Australien som ?jackaroo? (australisk cowboy).

<norska flaggan som rubrik>
Det norska programmet har utvecklats sedan den blygsamma starten i juli 1979 då de första 19 minuterna och 45 sekunderna på norska presenterades av Beate Rasmussen som tillsammans med Zanne Mallett (danska) och Ingela Karlsson-Latter (svenska) utgjorde den skandinaviska trion.

Sedan 1995 har Marit Andersen varit redaktör för det norska programmet som spelas in i Sydney och sänds i både Sydney och Melbourne varje fredag eftermiddag. Sändningen består av nyheter, information från norska klubbar och föreningar, intervjuer och musik med tonvikt på det norska. Lyssnarna uppvisar en bred variation både vad gäller ålder och utbildning. På senaste tiden har man haft ett ökande antal yngre lyssnare tack vare de många unga norrmän som studerar i Australien.

När Marit ska välja några höjdpunkter från de senaste åren blir det bevakningen av de många spännande händelserna i samband med OS 2000 i Sydney och det närmast surrealistiskt kontroversiella drama som i augusti 2001 utspelade sig kring det norska fartyget Tampa.

<svenska flaggan som rubrik>
Även svenskarna har sin egen timme på SBS då det är nyheter ? såväl stora som små ? från både Sverige och Australien som är av särskilt intresse för svenskarna. Man sänder också nyheter från de många lokala svenska grupperna runt om i Australien. Nyligen handlade det om midsommarfirandet och när generalrepetitionerna inför kommande Luciatåg äger rum.

– Det svenska programmet har ett nära samarbete med svenska ambassaden i Canberra när det gäller sändningar av information till svenska medborgare som vistas i Australien, antingen permanent eller på tillfälliga uppehållstillstånd, berättar Johan Gabrielsson som har gjort programmet på kontraktsbasis. Tjänsten har precis annonserats ut, så för närvarande vet man inte vem som i framtiden kommer att ha hand om programmet.

Det svenska programmet har knutit till sig två deltidskorrespondenter. Den ena är baserad i Berlin och sänder nyheter kring EU-politiken och vad den innebär för Sverige eller för svenskar bosatta i utlandet. Den andra bor i Stockholm och rapporterar om de senaste nyheterna i Sverige och följer också de senaste trenderna inom svensk kultur när det gäller musik, litteratur och film.