Ordförande Erwin Apitzsch har ordet

Lovorden om det första numret av Down Under var många, och det gläder oss mycket. Jag avslutade min ledare i förra numret med att uppmana medlemmarna att komma med tips och idéer för att göra vår förening till en livlig och händelserik organisation. Tyvärr har de efterlysta tipsen uteblivit. Det har inte heller kommit några reaktioner på att ta in artiklar på engelska eller att på sikt ge ut Down Under digitalt.

Det planerade samarrangemanget med Travel Heroes i Stockholm i september fick åter en gång ställas in på grund av för få anmälda. Vi är dock inte ensamma om att råka ut för detta. Våra systerföreningar i Danmark och Norge har samma problem att locka medlemmarna till reskvällar trots intensiv marknadsföring. Med detta konstaterande blickar vi nu framåt mot nya initiativ.

Det vi har börjat titta lite närmare på är att arrangera resor som består av upplevelser som resebyråerna inte tillhandahåller. Ett sådant uppslag är att åka till Australiens Vasalopp, det vill säga Kangaroo Hoppet, en tävling på 42 km som går av stapeln i Falls Creek i nordöstra hörnet av delstaten Victoria och faktiskt ingår i Worldloppet. I år ägde loppet rum den 27 augusti med mer än 1000 deltagare. Om den fulla distansen känns som en alltför stor utmaning går det bra att välja 21 km eller 7 km. Kangaroo Hoppet kan alltså erbjuda hela familjen en vinterupplevelse då vi har sommar i Sverige.

En annat förslag är att satsa på ungdomar. Vi vet att det finns många ungdomar som reser till Australien för att studera, arbeta och/eller surfa, men väldigt få är medlemmar i vår förening. Därför finns det planer på att ordna ett antal informationskvällar just för denna kategori.

Något som styrelsen också skall undersöka är om det finns intresse för att föreningen delar ut stipendier för resor till våra destinationsländer. Under ett antal år delades sådana stipendier ut, men beloppen var små och verksamheten lades på is. I och med nedläggningen av World Association of Friendship Societies (WA) lades också den stipendiefond, som vi hade tillsammans med den danska föreningen, ned. Nu när bokslutet är gjort tillförs vi vår andel av stipendiefonden och kan använda den på valfritt sätt. Vi tar tacksamt emot förslag på ändamål för en eventuellt nyinrättad stipendiefond.

Jag kommer att tillbringa tre veckor i Nya Zeeland och Australien i december-januari och hoppas på många minnesvärda upplevelser och även uppslag som kan komma vår förening tillgodo.

Erwin Apitzsch