Åsa Duffy fd Löfvendahl – Föreningsambassadör på Nya Zeeland

Åsa var anställd i Vänskapsföreningen (som senare ombildades till My Planet) under år 1995-1996 som informationsansvarig på resebyrån med samma namn i Göteborg. Arbetsuppgiften var att sprida kunskap om länderna Australien och Nya Zeeland till de drygt 20 000 medlemmar som fanns i föreningen under 90-talet. År 2006 blev Åsa tillfrågad om hon ville ingå i Vänskapsföreningens styrelse och Åsa tackade ja. Under åren som styrelseledamot har Åsa aktivt arbetat för föreningens fortsatta överlevnad. Sedan oktober 2011 är Åsa bosatt i Auckland på Nya Zeeland och har därifrån fortsatt vara aktiv i föreningen. På plats i Nya Zeeland har Åsa på kort tid utvecklat kontakter inom resebranschen och har idéer kring hur föreningens medlemmar skulle kunna få förmåner som tex rabatterade priser vid bokning av olika arrangemang. Åsa drivs av att utveckla föreningen och ständigt ha ett fokus på ”whats in it for me” för att vara medlem i föreningen.
Mail: duffy.asa@gmail.com