Stephens Rudd

Australien och Sverige – långt emellan men ändå lika
Text: Paul Stephens. Foto: Anders Forsberg / Australiens Ambassad

Under mina tre år som Australiens ambassadör i Sverige har jag ständigt förvånats över hur välkänt Australien är här. Trots att länderna geografiskt ligger mycket långt ifrån varandra, är australiensarna och svenskarna ändå lika. Vår gemensamma kärlek till naturen, viljan att resa och ett öppet sinne gör oss till naturliga partners på många sätt. Det råder ingen tvekan om att Australien har ett gott anseende i Sverige. En del av mitt jobb är att se till att detta används så att det gynnar både Australien och Sverige.

En ambassadörs jobb är att stärka relationerna mellan landet han representerar och landet han verkar i. I detta avseende är en av mina primära uppgifter att främja Australiens agenda inom utrikes- och handelspolitiken. För Australien är Sverige en närstående internationell partner vars åsikter vi respekterar och som vi ofta samarbetar med. Oavsett om syftet är att vidta globala åtgärder mot klimatförändringar, att främja övergången till demokrati i Afghanistan, att bygga demokrati i Mellanöstern eller Burma, eller att liberalisera världsmarknaden för en ökad handel med våra varor och tjänster, så är Australien och Sverige aktiva internationella aktörer. Var och en kan vi påverka, men tillsammans kan vi nå längre. Jag är övertygad om att det finns potential för bilateral handel och investeringar att öka. Även om omfattningen redan är stor – de totala investeringarna i våra respektive länder är över 50 miljarder kronor och summan av den årliga handeln mellan länderna är värd över 20 miljarder kronor
– så finns det outnyttjade komplementaritet

Två områden med potentiell tillväxt är gruvnäringen samt grön teknik. Australiens långa tradition och expertkunskaper inom gruvindustrin är omedelbart relevanta för ett Sverige som successivt öppnar sig för internationella investeringar och samarbete inom råvarusektorn. Och Sveriges kompetens inom energieffektivitet och den gröna ekonomin är relevant för Australien, då vi strävar efter att införa renare och effektivare sätt att producera energi och skapa ekonomisk tillväxt – som till exempel regeringens införande av en koldioxidskatt den 1 juli 2012. En viktig del av verksamheten vid australiens ambassad handlar om att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva konsulära tjänster till australiska
medborgare i de länder som ambassaden betjänar. Det sker i enlighet med the Government’s Consular Services Charter (smartraveller.gov.au). Avslutningsvis – jag anser att det är viktigt att det australiska samfundet i Sverige behåller sin identitet. Även om det är en liten grupp som i stort är väl integrerad och är en del av det svenska systemet, så finns det från tid till fler tillfällen att stärka våra australiska band.

Under min tid i Sverige har det varit ett nöje att kunna stödja den årliga minneshögtiden Anzac Day i Göteborg, den nyetablerade hästkapplöpningen ANZAC Cup i Stockholm, den fortlöpande tillväxten av australisk fotboll i Stockholm och på andra håll i Sverige, inrättandet av the Australian Business Group Sweden (ett nätverk baserat i Stockholm) samt verksamheten inom the Mirrabooka Club i Göteborg. I Sverige i december, när det blivit kallt och mörkret sänker sig, kan lite grann av australisk glädje räcka långt!

Paul Stephens – Australiens ambassadör