DU_3_2015_Lars_vi-soker-skribenter

Vi söker skribenter och föreläsare!

Har du rest och har erfarenheter från Australien eller Nya Zeeland? Genomför du en föreläsning i samarbete med vänskapsföreningen utgår en ersättning på 1.500:-. Artiklar som publiceras i Down Under ersätts med 500:-. Vi söker föreläsare från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi söker skribenter både i Sverige samt boende i Australien och Nya Zeeland. I samband med föreläsningar samarbetar vi med Studiefrämjandet.


DOWN UNDER är vänskapsföreningens medlemstidning. Fyra gånger per år får du som är medlem i Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen Down Under i din brevlåda. Tidningen innehåller bland annat medlemsnyheter, reseberättelser, resetips och intervjuer med fokus på Australien och Nya Zeeland.

Artiklar till DOWN UNDER
Vi söker reseberättelser till vårat medlemstidning DOWN UNDER. Har du en bra historia, så sänd den till lars@larswallin.nu – gärna tillsammans med dina bästa, relevanta bilder (Högupplösta). Insatta artikler, som publiceras i den tryckta DOWN UNDER ersätts med 500 kr.

Skrivregler för Down Under
Den normala längden av en artikel skall omfatta 700-1000 ord. En artikel ska alltså innehålla minst 700 ord. Om artikeln förväntas överskrida den övre ordgränsen – kontakta redaktören.
Dessa regler är till för att innehållet i Down Under skall upplevas på ett enhetligt sätt.
Rubrik
Kort och slagkraftig
Underrubriker
Mycket korta – max tre ord
Ingress
Börja artikeln med något som direkt fångar läsarens intresse.
Förkortningar
Undvik förkortningar såsom t ex, ca, mm, dvs,. Skriv ut dem till exempel, cirka, med mera, det vill säga.
Siffror
Siffror under 10 skall skrivas i text – åtta. Om en mening inleds med en siffra skall den skrivas i text, oavsett talets storlek.
Om en mening inleds med ett årtal skall det stå År före – År 2012.
Tal över 999 skall skrivas 1 000 (tusen), 10 000 (tiotusen) etc.
Down Under
Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch Epost:erwin.apitzsch@psychology.lu.se
Chefredaktör: Lars Wallin Epost: lars@larswallin.nu
Annonsbokning: Tomas Eisner Epost:tomas.eisner@sca.amadeus.com


forelasning

Vi söker föreläsare!
Har du rest och har erfarenheter från Australien eller Nya Zeeland? Genomför du en föreläsning i samarbete med vänskapsföreningen utgår en ersättning på 1.500:-
Vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med Studiefrämjandet på din ort, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Lokalbokning kan exempelvis ske via Studiefrämjandet eller bibliotek.
Kontakta: Ordförande Erwin Apitzsch Epost:erwin.apitzsch@psychology.lu.se eller Chefredaktör: Lars Wallin Epost: lars@larswallin.nu