Vänskapsföreningens historia

Text: Erwin Apitzsch

Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland firade sitt 50-årsjubileum på Down Under Bar i Göteborg den 23 februari. Det var den 1 juli 1969 som föreningen med namnet Scandinavian Australian New Zealand Friendship Association bildades. Det dröjde dock till 1985 innan Sverige engagerade sig organisatoriskt. En av de svenska pionjärerna var Leif Johansson, vars brinnande intresse för resor gjorde att han uppmärksammade en annons i Dagens Nyheter. Av annonsen framgick att det i Danmark fanns en vänskapsförening mellan Australien/Nya Zeeland och Skandinavien, som erbjöd flygbiljetter till rimliga priser. Det medförde att Leifs första flygresa till Oceanien gick till Cairns via Amerika och Söderhavet med flera stopp på vägen. Därefter buss till Sydney och slutligen ett besök på Nya Zeelands Nordö. Den resan väckte Leifs specialintresse för Australien och Nya Zeeland och följdes av flera resor till Oceanien. Dessutom vidtog ett engagemang i föreningen som ansvarig utgivare av NEWSletter, svensk ledamot i Vänskapsföreningens representantskap och slutligen vice ordförande i den svenska föreningen 2002-06 och sammankallande i valberedningen 2006-10.

I en artikel av Leif Johansson i My Planet Magazine nummer 1, 2006 ges bakgrunden till Vänskapsföreningens uppkomst. På 1960-talet började det bli allt vanligare att flyga och charterresor, främst till södra Europa, blev mycket populära. Flygpriserna var dock höga på den tiden och en flygbiljett till Australien kostade då cirka 10 000 kronor, vilket grovt uppskattat utgjorde ungefär en tredjedel av årsinkomsten för vanliga människor. Flygbolagens stora rabatter för gruppresor ledde då till tankarna att starta en förening för att få ihop ett resesällskap. Den första gruppresan med destination Sydney/Melbourne startade den 4 december 1971 och kostade 6 138 danska kronor.

Den första tiden inriktades föreningens verksamhet på att förhandla fram billiga resor för medlemmarna. Intresset för Australien och Nya Zeeland ökade och 1984 utkom det första numret av NEWSletter och det första informationsmötet hölls i Århus. År 1987 anställdes en föreningskonsulent i Danmark för att arbeta med medlemstidningen, ordna informationsmöten och övrig medlemsservice. Tre år senare öppnades ett kontor i Göteborg. Vid sekelskiftet var medlemsantalet cirka 40 000 och organisationen upplevdes inte som optimal. En arbetsgrupp tillsattes och utmynnade i ett förslag att bilda tre nationella föreningar i Danmark, Norge och Sverige. Dessa skulle samarbeta inom ramen för paraplyorganisationen World Association. My Planet, den gemensamma serviceorganisationen, skulle handlägga det praktiska arbetet. Benns Resor, som hade skött resorna, var också teknisk arrangör för en Skandinavisk Kanadensisk Amerikansk Vänskapsförening, varför den också kom att ingå i paraplyorganisationen.

Medlemstidningen bytte namn till MYPlanet Magazine och utkom med sitt första nummer i mars 2002. Samtidigt lanserades MYPlanets logo – En människa som håller en planet, inspirerat av Fossums hällristningar i Tanums kommun. Logon symboliserar mänskliga relationer, som inte påverkas av landsgränser, och uttrycker den humanitet och de kulturella relationer som Vänskapsföreningen bygger på. Fokus var inte längre enbart resandet, utan tog även fasta på övrig service för medlemmarna.

Den första föreningsstämman för Australia New Zealand Friendship Society ägde rum på Kungsholmens gymnasium i Stockholm den 13 april 2002. Styrelsen kom att bestå av ordförande Lars Rubensson, Sundsvall, ledamöterna Peter Hagström, Älmhult, Leif Johansson, Vetlanda, Douglas Owen, Stockholm och Nicole Williams samt suppleanten Hugo Berch, Munka-Ljungby. Peter Hagström efterträdde Lars Rubensson som ordförande 2004 och efterträddes i sin tur av Nicole Williams 2006. Då Nicole Williams avböjde omval 2007, blev Peter Hagström återvald till ordförande, vilket han var till sin död den 10 januari 2008. Sedan dess har Erwin Apitzsch varit ordförande. Styrelsen har sedan starten haft 23 ledamöter, 8 kvinnor och 11 män. Verksamhetsåret 2002 hade vår förening cirka 10 000 medlemmar, ett medlemstal som successivt har minskat och som nu är mindre än 1 000.

MYPlanet Magazine utkom med sitt sista nummer i december 2006 med anledning av att MyPlanet ville avbryta samarbetet med Vänskapsföreningen, vilket formellt skedde den 1 januari 2008. World Associations tidskrift från november 2007 till november 2010, då det sista numret kom ut, hette Curios. Anledningen till nedläggningen var att World Association of Friendship Societies upphörde att existera den 31 december 2010. Sedan 2011 har vi alltså varit helt självständiga och producerat vår medlemstidning DownUnder.