Valberedningen meddelar

”Saknar du något från föreningen? Vill du vara med och påverka samt utveckla föreningens arbete om det som händer i och runt Australien och Nya Zeeland, så finns det en möjlighet. Eller kanske sprida information som just du besitter om något alldeles speciellt.

Vid föreningsstämman den 9 februari 2020 ska följande poster besättas: ordförande (1 år), 2 ledamöter på 2 år och en ledamot på 1 år (fyllnadsval).

Styrelsen träffas ungefär 5-6 gånger per år och vill du veta mer? Kontakta då: Erwin Apitzsch (ordf) 0708-144865 eller Erwin.apitzsch@psy.lu.se

För valberedningen

Helena Westling [helenawestling@hotmail.com]