A way away – Svenska fotografer möter världen 1862 – 2018
Text & Foto: Lars Wallin

Etnografiska museet på Djurgårdsbrunnsvägen 34 vid Gärdet i Stockholm har sedan länge varit ett av mina absoluta favoritmuseer i Sverige, en plats dit jag gärna och ofta återvänder till. Att ensam strosa runt och drömma sig bort till fjärran länder och kulturer är som ett äventyr i sig. Eller som nu senast tillsammans med familjen för att diskutera föremål, fotografier och äta god mat.

För oss med intresse av Down Under så rekommenderas den intressanta och mycket innehållsrika utställningen ”Ursprungsfolk i tre klimat” Australien, Amazonas, Arktis, där museet vill visa hur ursprungsfolk genom tiderna har trängts undan på grund av kolonisation och exploatering. Utställningen är uppbyggd på tre geografiska områden, i vilka utvecklingen får följder för hela världen. Det handlar om torkan i Australien, om Amazonas krympande regnskogar och om issmältningen i Arktis. Ursprungsfolk i tre klimat vänder sig i första hand till barn i vuxnas sällskap och till skolelever. Tanken är att den ska ge en bra grund för att prata om maktrelationer, religion och identitet. Den öppnar också för tankar kring alla de utmaningar som följer av klimatförändringarna.

Skelettjägaren skildrar Eric Mjöbergs expedition till Australien 1910-11. Med rasbiologin som legitimitet plundrade expeditionen aboriginska gravplatser och mänskliga kvarlevor fördes till Sverige. Eric Mjöberg och hans expeditioner har skildrats dels via hans egna böcker ” Bland vilda djur och folk i Australien, Bonnier, Stockholm, 1915” och ”Bland stenåldersmänniskor i Queenslands vildmarker, Bonnier, Stockholm, 1918” ,dels i dokumentären Skelettjägaren och på senare år i böckerna ”Att sluta cirkeln: aboriginerna, Eric och jag” av Lotte Mjöberg år 2006 samt ”Två resenärer – två bilder av australier: Eric Mjöbergs och Yngve Laurells vetenskapliga expeditioner 1910-1913” av Claes Hallgren år 2003.

Böckerna som Mjöberg skrev går att hitta på antikvariat och är givetvis mycket läsvärda. Det är en inblick i en annan tid med ett språk och syn på medmänniskor som vi idag har mycket svårt att förstå. Mjöberg beskrivs som exceptionellt hänsynslös. I samband aboriginska begravningsritualer lade man upp dem döda i träd, därefter väntade man tills köttet fallit av för att sedan begrava skeletten i grottor. Mjöberg tog dock ner dem från träden innan dess och skar loss köttet för att komma åt skelettet. I oktober 2007 överlämnade Etnografiska museet kvarlevorna av minst tio aboriginer till en delegation från Australien i syfte att ge Australiens urbefolkning upprättelse.
– Mitt folk är förtvivlat över att människor har tagits ur sina gravar. Jag menar, hur skulle människor känna om jag grävde upp en grav och tog med mig kvarlevorna till mitt hemland, sade Ismahl Croft, en av de aboriginer som var på plats i Stockholm vid överlämnandet.

I samband med sina expeditioner samlade svenskarna på sig tusentals föremål som stuvades ned i stora lådor för transport till Sverige. På en fråga från tullen om vad lådorna innehöll, ¬replikerade Eric Mjöberg skämtsamt att han hade tagit med sig skeletten av tjugo kängurur. Svårare än så var det inte att få kvarlevorna av döda aboriginer genom tullen för vidaretransport till Sverige.

A way away – Svenska fotografer möter världen 1862 – 2018
Ynge Laurell / Australien 1910 – 1911
Med på expeditionen 1910-11 var etnografen Ynge Laurell som i samband med ankomsten till Australien snabbt avvek från Mjöbergs sida. Mjöberg hade under resans gång gjort sig ovän med flera av expeditionsdeltagarna. Yngves ambition beskrivs i programbladet till fotoutställningen A way away ha varit att studera aboriginerna ”så opåverkad som möjligt” av västerländskt inflytande. På Sunday Islands fanns en missionsstation sedan 1899, men Yngve ansåg att de inte levde tillräckligt ursprungligt så han reste efter ett tag vidare till Mount Barnett i norr. Så småningom återförenades han med Mjöberg i Kimberley.

I boken ”Två resenärer: Två bilder av australier” skildrar författaren Claes Hallgren expeditionen och skillnaderna mellan Mjöberg och Laurell. Laurell går omkring obeväpnad medan Mjöberg hela tiden fruktar att bli anfallen bakifrån. Laurell tycker att grottmålningarna de stöter på är underbara, Mjöberg tycker att de är bisarra. Bilderna som visas upp på utställningen är tagna på Sunday Islands förutom bilden av tre kedjade män som togs vid Isdell River/ Grace Knob. Yngve Laurells bilder visas i ett uppbyggt separat rum där man måste trycka på en knapp för att bilderna ska tändas/visas, i övrigt är rummet svart av hänsyn till den aboriginska traditionen.

Håkan Ludwigsson / Australien 1980 – 2002
Det finns ytterligare en utställning med Australien i fokus. I början av 1980-talet var Håkan Ludwigsson en flitigt anlitad reklamfotograf som tröttnade på stressen och reste till Australien för att fundera över livet. Ludwigsson tillbringade flera månader i Norra Territoriet där han fotograferade livet i den australiensiska boskapsindustrins rancher som exempelvis Pigeon Hole Outstation, Rockham Downs, Victoria River Downs och Brunette Downs Station. År 1987 återvände Håkan till Norra Territoriet för mer fotografering. Fotografierna låg sedan mer eller mindre bortglömda i trettio år, men upptäcktes av en tillfällighet 2012. Balls and Bulldust blev därefter en uppmärksammad utställning med tillhörande bok, utgiven på Steidl.

Etnografiska museet
Djurgårdsbrunnsvägen 34, 115 27 Stockholm
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/